Przedporodowy hormon uwalniający tyreotropiny zapobiegający chorobie płuc u wcześniaków cd

Ciągłe cechy, takie jak wiek ciążowy i masa urodzeniowa, zostały porównane z użyciem testu t Studenta. Wskaźniki szans i przedziały ufności zostały obliczone dla wszystkich wyników grupy ryzyka i grupy nie zagrożonej. Niemowlęta, które zmarły przed osiągnięciem 28 dni życia lub 36 tygodni w wieku pomenstrujowym, zostały uznane za mające przewlekłą chorobę płuc w porównaniu między grupami. Wtórna analiza w grupie ryzyka badała wyniki w zależności od wieku ciążowego i innych powikłań obserwowanych u wcześniaka.
Wszystkie analizy opierały się na zasadzie zamiaru leczenia, a wszystkie testy statystyczne były dwustronne.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka matek i niemowląt w hormonie uwalniającym tyreotropinę (TRH) i grupach placebo. W okresie od października 1992 r. Do grudnia 1996 r. Przesiewano 2209 kobiet, z których 1516 (69%) kwalifikowało się do badania; Do programu zakwalifikowano 996 osób uprawnionych (66%). Kompletne dane były dostępne dla 981 tych kobiet i ich 1134 żywych noworodków. Nie było znaczących różnic w wieku, rasie, stanie cywilnym, opiece prenatalnej lub historii ciąży pomiędzy matkami w obu grupach, ani nie było różnic w średniej wieku płodów (. SD) w czasie randomizacji (Tabela 1). ).
Oczekiwano matczynych działań niepożądanych związanych z podawaniem hormonu uwalniającego tyreotropinę. Częstość występowania nudności i wymiotów była większa w grupie leczonej niż w grupie placebo (11% vs. 2%, P <0,001), podobnie jak częstość występowania uderzeń gorąca (29% w porównaniu z 11%, P <0,001) i ból głowy (5 procent w stosunku do procent, P <0,001). Objawy te były przejściowe i często nie nawracały po kolejnych dawkach hormonu uwalniającego tyreotropinę. Osiemnaście kobiet z grupy leczonej (3,7 procent) i siedmiu z grupy placebo (1,4 procent, p = 0,01) wycofało się z badania z powodu działań niepożądanych. Nie odnotowano wzrostu ciśnienia krwi u matki lub częstości tętna, a podczas infuzji nie zaobserwowano żadnych skutków ubocznych u płodu.
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki niemowląt w Hormonie uwalniającym tyreotropinę (TRH) i grupach placebo. Było 11 martwych urodzeń i 1134 żywych urodzeń, z 844 singletonami i 290 mnogimi porodami. Siedemset sześćdziesiąt dziewięć (68 procent) niemowląt urodziło się w wieku <32 tygodni i uznano je za grupę ryzyka. Nie stwierdzono istotnych różnic między grupą leczoną a grupą placebo pod względem występowania zespołu zaburzeń oddechowych, zgonu lub przewlekłej choroby płuc 28 dni po porodzie lub 36 tygodni po menstruacji w grupie ryzyka lub grupie nie narażonej na ryzyko (Tabela 2) . Nie było również znaczących różnic w tych wynikach między leczeniem a grupami placebo składającymi się z pojedynczych dzieci i niemowląt pojedynczych oraz jednego losowo wybranego niemowlęcia z każdej matki z wieloma porodami.
Tabela 3. Tabela 3. Wynik według czasu ostatniej infuzji dla wszystkich niemowląt w hormonie uwalniającym tyreotropinę (TRH) i grupach placebo. W dwóch poprzednich badaniach hormon uwalniający tyreotropinę był korzystny u niemowląt urodzonych w okresie od 24 godzin do 10 dni po podaniu matkom.23,25 W związku z tym zbadaliśmy wyniki wszystkich niemowląt urodzonych w okresie krótszym niż 24 godziny po podaniu, od 24 godzin do 10 dni. po podaniu i ponad 10 dni po podaniu
[przypisy: belimumab, ceftriakson, disulfiram ]
[więcej w: baclofen alkoholizm, badanie trus, badanie żywej kropli krwi wrocław ]