przychodnia madalińskiego warszawa ginekolog

Jedna osoba została wykluczona ze wszystkich analiz z powodu nadciśnienia. Wcześniej publikowane polimorficzne krótkie powtórzenia tandemowe (STR) wykorzystano do przeprowadzenia analiz sprzężenia następujących genów: ACTA1 (11), MYL3 (12), locus FHC na chromosomie 7 (5), MYBPC3 (13), MYH7 (14), TPM1 (15), ACTC (16), TNNI3 (17) i MYL2 (6). TNNT2 był zlokalizowany w odstępie 6,7 cM między markerami D1S1660 i D1S504, kurs 300: 1, przez integrację informacji mapowania z różnych baz danych i mapy genetycznej (12, 18, 19). Genomowy DNA wyizolowano z pełnej krwi za pomocą zestawu do izolacji DNA (Puregene D-5500, Gentra Systems, Minneapolis, Minnesota, USA) lub z bloków parafinowych zawierających tkankę węzłów chłonnych (osobnik I-2, Tabela 1) (20). Startery sensowne znakowano barwnikami fluorescencyjnymi FAM, HEX lub TET. PCR przeprowadzono w całkowitej objętości wynoszącej 6 (ll z 40 ng DNA, 0,6. 2,4 pmoli każdego startera, 50. M dNTP, x standardowy bufor PCR (Perkin-Elmer Corp., Norwalk, Connecticut, USA), i 0,25 U AmpliTaq Gold DNA Polymerase (Perkin-Elmer Corp.). Amplifikacje przeprowadzono stosując początkowy etap denaturacji (10 minut w 96 ° C), a następnie wyżarzanie (30 sekund w 55 ° C), wydłużenie (1 minuta w 72 ° C) i denaturację (30 sekund w 96 ° C) przez 30. 35 cykli i końcowy etap wydłużania (8 minut w 72 ° C) przy użyciu GeneAmp PCR System 9700 (Perkin-Elmer Corp.). Produkty PCR analizowano na sekwenatorze DNA ABI pryzmat 377 zgodnie z instrukcjami producenta (Perkin-Elmer Corp.). Analiza mutacji. Startery zaprojektowano zgodnie z opublikowaną sekwencją genomową ACTC przy użyciu oprogramowania do analizy starterów OLIGO 4.1 (MedProbe AS, Oslo, Norwegia) (21). Sekwencje starterów były następujące: ekson 1F: 5a-TGCAGAAACCCCCTGAAGC-3 8; ekson 1R: 5a-GCCATTTCCTAGATCGCTGGA-3; ekson 2F: 5a-TTCCTGACATGGTGAGAGCA-3; ekson 2R: 5a -TCGGTGACTTGGGAATGTG-3 .; ekson 3F: 5a-GAGCAGTGGTGTTGTCCTCAG-3 .; ekson 3R: 5a-AAGCAGACCCACACTGTGG-3 .; ekson 4F: 5a-TTCTTGCTTCAGAGCATGACTG-3 .; ekson 4R: 5a-AAGATTTCCAGGAAAATCGTGC-3 .; ekson 5F: 5a-TTGACCTGAATGCACTGTGATG-3 .; ekson 5R: 5a-TAGAATACCAAGACCTGCCTCG-3. (w celu zweryfikowania mutacji G253A T w kierunku do przodu eksonu 5, konieczne było zaprojektowanie następującego startera sekwencyjnego poniżej polimorfizmu STR [16]: 5a-GGCACTCATGAAACAACTTAC-3a); ekson 6F: 5a-TTGGAACTTCAGAGTTCACTGG-3 .; ekson 6R: 5a-AAGAAGCATAATACCGTCATCC-3 .. Wielkości produktów PCR dla eksonów 1. 6 wynosiły odpowiednio 223, 425, 259, 282, 312 i 242 bp. Przeprowadzono PCR, jak opisano wcześniej w końcowej objętości 50 ul, stosując 10 pmoli każdego startera i U amplifikowanego polimeru DNA AmpliTaq. Temperatura hybrydyzacji zastosowana do amplifikacji eksonów 2 i 3 wynosiła 57 ° C. Produkty PCR oczyszczono przy użyciu zestawu do oczyszczania PCR (nr katalogowy 1)
[więcej w: artefakty ruchowe, złamanie collesa, alfa pvp skutki uboczne ]