Upośledzona ekspresja receptora trombopoetyny przez płytki krwi od pacjentów z czerwienicą prawdziwą ad 5

Fosforylowanie tyrozyny JAK2 (panel A) i jego substratu STAT5 (panel B) w lizatach płytek krwi od osób zdrowych i pacjentów z czerwienicą prawdziwą (PV). W panelu A płytki krwi były niestymulowane lub stymulowane za pomocą trombopoetyny (TPO) (górna blot). Membranę następnie odpędzono i powtórzono z użyciem surowicy JAK2, aby pokazać, że ładowanie białka było podobne w próbkach (niższa plama). Panel B pokazuje immunoblotting anty-STAT5 lizatów płytek krwi, które były niestymulowane lub stymulowane trombopoetyną lub trombiną. Receptor trombopoetyny Mpl nie posiada domeny kinazy.32 Zamiast tego indukowana trombopoetyną transdukcja sygnału przez Mpl obejmuje aktywację JAK2 i Tyk2, które są członkami rodziny kinaz tyrozynowych Janus. 33-37 Badaliśmy fosforylację tyrozyny JAK2 po ekspozycji na płytki krwi od normalnych osób i pacjentów z czerwienicą prawdziwą do trombopoetyny. Jak pokazano na Figurze 2A, indukowana przez trombopoetynę fosforylacja tyrozyny JAK2 była upośledzona w płytkach od pacjentów z czerwienicą prawdziwą, chociaż immunoblotting wykazał, że ilość białka JAK2 obecnego w tych płytkach była podobna do tej w prawidłowych płytkach krwi. Fosforylacja tyrozyny Tyk2 była również upośledzona w płytkach od pacjentów z czerwienicą prawdziwą po ekspozycji na trombopoetynę pomimo obecności równoważnych ilości białka Tyk2 w dwóch typach płytek krwi (dane nie przedstawione).
Aby określić, czy upośledzona fosforylacja tyrozyny JAK2 również osłabiła fosforylację jej białek substratu, 38 zbadaliśmy ruchliwość elektroforetyczną jednego z tych substratów, STAT5, w płytkach od zdrowych osobników i pacjentów z czerwienicą prawdziwą po ekspozycji na trombopoetynę. Jak pokazano na Fig. 2B, dodanie trombopoetyny do prawidłowych płytek krwi znacznie zmniejszyło ruchliwość elektroforetyczną STAT5, co było skorelowane ze wzrostem fosforylacji tyrozyny (dane nie pokazane). W płytkach krwi od pacjentów z czerwienicą prawdziwą ruchliwość STAT5 nie uległa jednak zmianie po inkubacji z trombopoetyną i nie uległa fosforylacji tyrozyny. Brak przesunięcia ruchliwości jest kolejnym dowodem upośledzenia przekazywania sygnału za pośrednictwem trombopoetyny u pacjentów z czerwienicą prawdziwą. Dane te wskazują, że zmniejszona fosforylacja tyrozyny STAT5 była spowodowana wyższym defektem w JAK2, Mpl lub innych składnikach szlaku sygnałowego trombopoetyny.
Ekspresja Mpl przez płytki krwi
Figura 3. Figura 3. Utrata receptora trombopoetyny w płytkach krwi od pacjentów z czerwienicą prawdziwą (PV). Panel A pokazuje immunoblotting lizatów płytek krwi od zdrowych osobników i pacjentów z czerwienicą prawdziwą, idiopatyczną mielofibrozą (IM) i istotną trombocytozą (ET) z surowicą odpornościową przeciwko Mpl (górna blot). Membranę odpędzono i powtórzono z użyciem antyserum przeciwko glikoproteinie IIIa (GPIIIa), aby pokazać, że ładowanie białka było podobne w próbkach (niższa plama). Panel B pokazuje wyniki analizy cytometrii przepływowej ekspresji Mpl na płytkach od zdrowych osobników i pacjentów z czerwienicą prawdziwą. Pełna krzywa reprezentuje fluorescencję spowodowaną wiązaniem niespecyficznego króliczego IgG; otwarta krzywa reprezentuje fluorescencję spowodowaną wiązaniem antyserum Mpl
[podobne: bromazepam, bikalutamid, dienogest ]
[podobne: urobilinogen, kątnica jelita grubego, serwatka z mleka owczego ]