Hemofilia i inne dziedziczne zaburzenia krwawienia ad

Na szczęście istnieje nadzieja, że terapia genowa może zapewnić bardziej ostateczną i być może bardziej ekonomiczną odpowiedź na problem hemofilii. Ta książka zawiera cenny przegląd różnych aspektów opieki nad pacjentami z hemofilią, głównie z punktu widzenia lekarzy w Wielkiej Brytanii; spośród 19 autorów, 16 pochodzi ze Zjednoczonego Królestwa, a 3 pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Jak można się spodziewać, książka zaczyna się od użytecznego podsumowania aktualnych koncepcji normalnej hemostazy. Genetyka, cechy kliniczne i postępowanie w przypadku hemofilii są dobrze chronione, podobnie jak choroby wirusowe przenoszone przez transfuzję, możliwy rozwój przeciwciał neutralizujących przeciwko (inhibitorom) podawanych czynników krzepnięcia i psychospołeczny wpływ hemofilii. Rozległe uszkodzenia, które mogą wystąpić w układzie mięśniowo-szkieletowym, gdy hemofilia jest niewłaściwie leczona, są dobrze zilustrowane kilkoma uderzającymi obrazami. Kontrola jakości w laboratoryjnym wykrywaniu zaburzeń krzepnięcia jest szeroko dyskutowana. Oryginalną cechą książki jest prezentacja instytucjonalnych i krajowych programów audytu klinicznego w zakresie opieki nad pacjentami z hemofilią. Zwrócono także uwagę na inne (rzadsze) wrodzone zaburzenia krzepnięcia i chorobę von Willebranda. Krótki rozdział na temat aktualnych perspektyw terapii genowej u pacjentów z hemofilią oraz, co ważniejsze, porad dla lekarzy zajmujących się hemofilią w krajach o ograniczonych zasobach medycznych byłby przydatnym dodatkiem do książki.
Jos Vermylen, MD
University of Leuven School of Medicine, B-3000 Leuven, Belgia

[podobne: sklerodermia, dekstrometorfan, teosyal ]
[więcej w: urobilinogen, kątnica jelita grubego, serwatka z mleka owczego ]