Upośledzona ekspresja receptora trombopoetyny przez płytki krwi od pacjentów z czerwienicą prawdziwą czesc 4

Różnica między testami wyniosła 15 procent, a zmiana w testach wewnętrznych wyniosła 10 procent. Cytometria przepływowa płytek krwi
Osocze bogate w płytki krwi przygotowane w sposób opisany powyżej inkubowano z niespecyficzną króliczą IgG przeciwko IgG lub antygenem Mpl przez 30 minut w temperaturze 4 ° C, płukano jeden raz, wystawiono na działanie koziego anty-frakcji sprzężonej z fluoresceiną F (ab ) 2 (Boehringer Mannheim, Indianapolis) przez 30 minuty w 4 ° C i przemyto ponownie buforem do przemywania. Następnie 10 000 znakowanych płytek krwi analizowano za pomocą cytometru przepływowego FACScan (Becton Dickinson, San Jose, CA) zgodnie ze specyfikacjami producenta.
Odczynniki i przeciwciała
Przeciwciała anty-fosfotyrozynową PY20 i antysurowicę STAT5 zakupiono z Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA). Surowicę JAK2 zakupiono od Upstate Biotechnology (Lake Placid, NY). Oczyszczone przez powinowactwo, poliklonalne królicze przeciwciała IgG do rozpuszczalnej zewnątrzkomórkowej domeny ludzkiego Mpl były darem z browaru Kirin (Maebashi, Gunma, Japonia). Płytkowe antygeny glikoproteiny IIIa zostały dostarczone przez dr. Paula Braya (Hematology Division, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore). Pełnej długości trombopoetynę zakupiono w R & D Systems (Minneapolis). Trombinę bydlęcą zakupiono od Armor Pharmaceutical Company (Collegeville, Pa.).
Analiza statystyczna
Poziomy trombopoetyny w osoczu nie są normalnie dystrybuowane. Dlatego istotność różnic między grupowymi oznaczeniami trombopoetyny oceniano za pomocą analizy wariancji Kruskala-Wallisa w szeregach i metody Dunna dla porównań wielokrotnych parami.
Wyniki
Fosforylacja tyrozyny białek płytek krwi
Figura 1. Figura 1. Fosforylowanie tyrozyny białek w lizatach płytek krwi od osób zdrowych i pacjentów z czerwienicą prawdziwą (PV). Płytki krwi były niestymulowane lub stymulowane 100 ng trombopoetyny (TPO) na mililitr przez 10 minut w temperaturze pokojowej lub 2 U trombiny na mililitr przez 2 minuty w temperaturze pokojowej.
Inkubacja prawidłowych płytek krwi za pomocą fosforylacji tyrozyny przez trombopoetynę lub trombinę licznych białek w sposób zależny od dawki i czasowy. Po ekspozycji na płytki krwi od pięciu normalnych osobników do wysycającego stężenia trombopoetyny (100 ng na mililitr), białka o pozornych masach cząsteczkowych 125, 95 i 85 kd poddano fosforylacji tyrozyny (Figura 1). W przeciwieństwie do tego inkubacja płytek krwi od pacjentów z czerwienicą prawdziwą w podobnym stężeniu trombopoetyny nie spowodowała znaczącej fosforylacji tyrozyny tych białek. Zjawisko to, stwierdzone u 20 z 20 pacjentów z czerwienicą prawdziwą i u 3 z 3 pacjentów z idiopatyczną mielofibrozą, nie było spowodowane przez globalne upośledzenie fosforylacji tyrozyny, ponieważ trombina indukowała podobne wzory fosforylacji tyrozyny w płytkach krwi od obu zdrowych osób. i pacjenci z czerwienicą prawdziwą. Ani zwiększenie stężenia trombopoetyny (do 1000 ng na mililitr), ani wydłużenie czasu ekspozycji na trombopoetynę (do 30 minut) nie spowodowało istotnej fosforylacji tyrozyny w płytkach od pacjentów z czerwienicą prawdziwą (dane nie przedstawione).
Rysunek 2
[hasła pokrewne: agaricus, flexagen, teosyal ]
[podobne: złamanie collesa, występowanie grzybów, żółty stolec ]