Wpływ zapalenia płuc i kokluszu w dzieciństwie na czynność płuc dorosłych cd

Zmiennymi tymi były: region urodzenia, kolejność urodzenia, własna klasa społeczna, klasa społeczna ojca, czy palenie było w ciąży podczas ciąży, czy było narażenie na dym tytoniowy w domu lub w pracy, kwartet wagi urodzeniowej, kwartyle wzrostu w wieku Siedem lat, czas karmienia piersią, czy gaz był używany do gotowania obecnie i w dzieciństwie oraz czy było narażone na działanie pyłu w miejscu pracy. Dokonano również dostosowania do wywiadu dotyczącego zapalenia płuc w analizie kaszlu i kaszlu oraz do historii kokluszu w analizie zapalenia płuc. Ten w pełni skorygowany model został oparty na 1151 osobach (83 procent), dla których dostępne były pełne dane dla wszystkich zmiennych. Wyniki
Reprezentatywność podmiotów i porównanie historii własnej i rodzicielskiej
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka podmiotów włączonych i wyłączonych z analizy. Porównano 1392 osób włączonych do analizy z 1223 osobnikami niezbadanymi lub wykluczonymi z powodu niewystarczającej spirometrii (Tabela 1). Nie było znaczących różnic w rozmieszczeniu płci ani w proporcjach z historią zapalenia płuc lub krztuśca. Osoby, które były badane, częściej miały świszczący oddech i rzadziej paliły.
Spośród osób zgłaszanych przez rodziców, że miały zapalenie płuc lub krztusiec w wieku 7 lat, tylko 106 z 193 (55 procent) i 77 z 215 (36 procent), odpowiednio, zgłosiło taką historię sami w sprawie badania w wieku 34 lub 35 lat. I odwrotnie, 53 z 159 (33 procent) i 74 z 151 (49 procent) pacjentów, którym podawano odpowiednio zapalenie płuc lub krztusiec, nie zostali poinformowani przez rodziców, że mieli taką historię w wieku siedmiu lat.
Wpływ historii zapalenia płuc na funkcję płuc dorosłych
Tabela 2. Tabela 2. Niedostosowane wyniki spirometrii u osób z oraz bez choroby płucnej lub historia kokluszu w wieku siedmiu lat. Tabela 3. Tabela 3. Skorygowane średnie różnice w wynikach spirometrii przed i po leczeniu albuterolem u osobników zi bez choroby płucnej lub kokluszu w wieku siedmiu lat. Tabela 4. Tabela 4. Skorygowane różnice w wynikach spirometrii przed leczeniem albuterolem u osobników z osobami bez zapalenia płuc w wieku siedmiu lat. Nieskorygowane średnie wartości FEV1 i FVC były odpowiednio o 6 procent i 7 procent niższe u 193 pacjentów z zapaleniem płuc w wywiadzie w wieku siedmiu lat niż u pacjentów bez takiej historii, bez znaczącego wpływu zaobserwowanego albuterolu (tabela 2). ). Po skorygowaniu historia zapalenia płuc była związana z istotnie zmniejszoną FEV1 i FVC, bez zmiany stosunku FEV1: FVC (Tabela 3). Efekty te były podobne dla mężczyzn i kobiet osobno (Tabela 4). Nie było znaczących różnic między płciami pod wpływem historii zapalenia płuc. Deficyt FEV1 i FVC związanych z taką historią nie został zmniejszony przez albuterol (Tabela 3). Wiek w chwili pierwszego epizodu zapalenia płuc był znany z 179 osób. U osób z zapaleniem płuc w wieku od dwóch do siedmiu lat obserwowano większe zmniejszenie FEV1 i FVC niż u osób, które chorowały na zapalenie płuc (tabela 3), chociaż różnice te w zależności od wieku wystąpienia nie były statystycznie istotne (FEV1 , P = 0,12; FVC, P = 0,08).
Deficyt związany z występowaniem zapalenia płuc w wywiadzie był widoczny w każdej kategorii świszczącego oddechu, oznaczono go u pacjentów bez występowania świszczącego oddechu lub obecnego świszczącego oddechu (Tabela 4) i ponownie nie zmniejszono po leczeniu albuterolem.
[przypisy: bromazepam, ceftriakson, hurtownia portfeli ]
[przypisy: urobilinogen, kątnica jelita grubego, serwatka z mleka owczego ]